Navigation

Kısa Yol: Makaleler / Şiirlerwww.haymanatotak.tr.gg...

Bu köy bizim köyümüz.

Haymana Durupınar Totak Köyü

Durupinar Site

 

New Durupinar Photo Album
The Durupinar or canoe-shaped/boat-shaped mound site (popularized by Ron Wyatt) is named after Turkish Captain llhan Durupinar who identified the formation in a Turkish Air Force aerial photo while on a NATO mapping mission in 1959. There is an old settlement near the site named Nasar. The Durupinar site is located about 2 miles north of the Iranian border, 10 miles southeast of Dogubayazit, and 18 miles south of the Greater Mount Ararat summit. When Rex Geissler studied all over and around the formation in 2000 and 2001, the GPS coordinates for the lowest spot on the formation were 39 degrees 26.470 minutes North latitude and 44 degrees 14.110 minutes East longitude and 1,874 meters altitude with the top of the formation at 39 degrees 26.391 minutes North latitude and 44 degrees 14.049 minutes East longitude and 1,911 meters altitude.
Both geologist Clifford L. Burdick and archaeologist William H. Shea wrote articles in the Creation Research Society Quarterly about this site in September, 1976. However, many people identify the site with the deceased Ron Wyatt. Ron Wyatt had no formal training in archaeology or in geology, which is a shame since Turkish geologists now believe that the Durupinar site is nothing but a geologic formation. Seventh Day Adventist (SDA) Ron Wyatt was a nurse anesthetist (a CRNA) from Madison, Tennesse, and "Indiana Jones"-type adventurer who was extremely charismatic but who also had a wild side. For example, Wyatt stuffed illegal rock samples from the Durupinar site in other researchers' luggage like Elfred Lee's as they were approaching Turkish airport search/metal detectors. After 27 years of Durupinar obscurity, Ron Wyatt and the late David Fasold popularized the site in the late 1980's and early 1990s. Ron Wyatt also claimed that the biblical Mt. Sinai was in Saudi Arabia at Jebel al-Lawz.
 
Google Traslate Çevirisi
Bu Durupinar veya canoe-shaped/boat-shaped tümsek sitesi (Ron Wyatt tarafından) Türkçe Yüzbaşı llhan Durupinar eden Türk Hava Kuvvetleri hava fotoğraf oluşumunu tespit sonra adlı popülerleşmiştir ise 1959 yılında bir NATO haritalama göreve. Bu sitede Nasar adlı yakın eski bir yerleşim. Bu Durupinar sitesi 2 mil kuzeyinde İran sınırında, 10 kilometre Dogubayazit güneydoğusunda yaklaşık ve 18 mil güneyinde Büyük Ağrı Dağı zirvesi bulunmaktadır. Ne zaman Rex Geissler her yerinden ve 2000 ve 2001 yılında oluşumu çevresindeki çalışmaları, GPS oluşumunu en düşük nokta için koordinatları 39 derece olduğunu 26,470 dakika Kuzey enlemi ve 44 derece 14,110 dakika oluşumunu en üstündeki ile Doğu boylam ve 1874 metre yükseklikte 39 derece 26,391 dakika Kuzey enlemi ve 44 derece 14,049 dakika Doğu Boylam ve 1911 metre yükseklikte.
Her iki jeolog Clifford L. Burdick ve arkeolog William H. Shea yarattıklarıdır Araştırma Derneği Eylül Bu site, 1976 ile ilgili üç aylık makaleler yazdı. Ancak, birçok kişi ölmüş Ron Wyatt ile sitesini tanıtmak. Ron Wyatt arkeoloji ve jeoloji, which Türkçe Jeologları beri ayıp olan resmi eğitim vardı şimdi bu Durupinar sitede bir jeolojik oluşum şey olduğuna inanıyorum. Yedinci Gün Adventist (SDA) Ron Wyatt Madison, Tennesse, ve son derece karizmatik ama aynı zamanda vahşi bir tarafı vardı "Indiana Jones" tipi maceraperest bir hemşire anesthetist (bir Crna) oldu. Örneğin, Wyatt Elfred Lee's gibi Türkçe Havalimanı arama / Metal detektörleri yaklaşmakta olduğunu gibi diğer araştırmacılar 'bavul içinde Durupinar siteden yasadışı kaya örnekleri doldurulmuş. Durupinar loşluk Ron Wyatt ve son David Fasold 27 yıl sonra 1980 sonlarında ve 1990'ların başlarında, siteye popülerleşmiştir. Ron Wyatt da üstlenen bu İncille Mt. Sina Suudi Arabistan'da Jebel Al-Lawz bulundum...
 
 
Bu güne kadar 43841 ziyaretçi (199180 klik) sevenimiz buradaydı!


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=